Vicogroup

cơ sở dữ liệu của website tin tức

Chia sẻ bài viết:
Một website tin tức sẽ đăng những tin tức mới nhất và nổi bật cho độc giả, website cũng quản lý việc upload bài viết của các nhà báo, duy ệt bài viết đó của các biên tập viên và các mục quảng cáo trên website.

Cơ sở dữ liệu của website tin tức gồm những gì?

Sau đây là phần mô tả dữ liệu của website: Website gồm nhiều trang, mỗi trang có một chủ đề và chức năng riêng. Mỗi Chủ đề phải có đường dẫn đến từng trang, có tên và chủ đề, nội dung của từng trang. Trang chủ sẽ tóm tắt nội dung của toàn bộ website bao gồm các tin tức mới nhất, tin tức tổng hợp của từng chủ đề, các mục quảng cáo và thông tin của tòa soạn.

cơ sở dữ liệu của website tin tức

Trang chủ đề sẽ đăng những tin tức thuộc chủ đề đó. Và trang đăng nhập để nhà báo và biên tập viên đăng nhập tác nghiệp. Trang web làm việc của các nhà báo, biên tập viên và admin. Mỗi chủ đề phải khác nhau và phân biệt với các chủ đề khác. Biên tập của tòa soạn sẽ quản lý được số chủ đề hiện có của website và tên của từng chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có 1 từ khóa để nhận biết các chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có giao diện riêng biệt cho từng chủ đề và phù hợp với chủ đề đó.

Cơ sở dữ liệu của web tin tức được chia làm 12 bảng

Chi tiết các bảng và mô tả thành phần như sau :

Bảng 1: Thể loại Chi tiết các thành phần: 

 • idTL : Mã của các thể loại
 • TenTL: là tên của thể lại
 • AnHien: Chứa trạng thái của thể loại đó đang đc ẩn hay hiện trên trang web

Bảng 2: Loại Tin Chi tiết các thành phần

 • idTL : Là mã của các thể loại
 • Ten : Tên của thể loại
 • Url : Là liên kết của loại tin
 • AnHien: Chứa trạng thái của thể loại đó đang đc ẩn hay hiện trên trang web
 • idTL : Là mã của thể lại chứa loại tin tương ứng
 • Target: Chứa hai trạng thái Seft và Blank nếu là Seft thì khi nhấn vào url trang sẽ đươc mở trong trang đó hoặc còn nếu là Blank thì mở bằng một trang mới
 • Icon hình: chứa Url của Icon hình đại diện

Bảng 3: Tin Chi tiết các thành phần

 • idTin: Chứa Mã của tin đó
 • Tiêu đề: chứa tiêu đề của tin
 • Tóm tắt: Mỗi tin có một phần tóm tắt mô tả chung nội dung tin
 • Url hình: đường dẫ của hình cho bài viết
 • Ngay: lưu trữ ngày tháng năm đăng tin
 • idUser: Chứa mã của nhà báo đã đăng bài viết
 • idSK: mã của sự kiện cho biết tin đó thuộc sự kiện gì
 • Content: nội dung bài viết
 • idTL: mã loại tin
 • idTL: mã Thể loại
 • TrangThai: chứa mã quy định cho biết tin đó có đc hiện hay không, và đã đc duyệt đăng hay chưa

cơ sở dữ liệu của website tin tức

Bảng 4 :sự kiện Chi tiết các thành phần

 • idSK: Mã sự kiện
 • Mota: Mô tả sự kiện

Bảng 5 : User Chi tiết các thành phần

 • idUser: Mã người dùng
 • Username: tên người dùng
 • Password: mật khẩu đăng nhập
 • Diachi: Địa chỉ của User
 • Dienthoai: Số điện thoai
 • Email : Địa chỉ email
 • Ngaydangky: Ngày đăng ký vào trang web
 • Group: cho biết user đó thuộc nhóm nào
 • Ngaysinh + GioiTinh
 • Active: trạng thái của User đó có đc đăng nhập vào trang web hay không
 • DisableDate: định trước ngày user hết hạn được đăng nhập vào website

Bảng 6: Bạn đọc Ý kiến

 • idYkien: Mã ý kiến
 • idTin: Mã Tin cho biết ý kiến thuộc tin nào
 • Ngay: Thời gian đăng ý kiến
 • NoiDung: nội dung ý kiến
 • Email: E mail của người đăng ý kiến
 • Hoten: Họ tên người đăng ý kiến

cơ sở dữ liệu của website tin tức

Bảng 7: Userslogin

 • Username: Tên user đang đăng nhập
 • Visitor: Tên người truy cập
 • Lastvisit: lượt truy cập gần đây nhất

Bảng 8: Bình chọn

 • idBC: mã sô câu hỏi để bình chọn
 • MoTa: mô tả chi tiết về câu hỏi
 • SoLanChon: số lần bình chọn cho câu hỏi
 • AnHien: chức năng users master kiểm duyệt câu hỏi đưa lên từ user normal

Bảng 9: Phương án

 • idPA: Mã phương án chọn lựa câu hỏi trả lời
 • Mota: mô tả cụ thể
 • Solanchon: đếm số lần users chọn phương án trả lời
 • IdBC: kết nối tới bảng Bình chọn

Nếu quý khách đang có nhu cầu hoặc tìm hiểu về dịch vụ thiết kế website chuẩn SEO hay cần một website để giới thiệu hoặc bán hàng, Vicogroup tự tin có 14+ năm kinh nghiệm đủ khả năng tư vấn và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

Vui lòng để lại thông tin, bộ phận chăm sóc sẽ liên hệ tư vấn cho quý khách sớm nhất.

Bài viết liên quan
Chat Zalo với Vicogroup