Tập đoàn công nghệ Vico

Lĩnh vực hoạt động

Thế mạnh của Tập đoàn công nghệ VICO

Tận dụng những thế mạnh của tập đoàn, chúng tôi đề xuất những giải pháp tối ưu giải quyết những vấn đề của khách hàng
Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
VICO không chỉ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh duy nhất mà mở rộng hoạt động của mình đến nhiều ngành nghề khác nhau. Điều này giúp tạo ra sự đa dạng và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và mang lại cơ hội lớn.
Đa ngành nghề và Đa lĩnh vực Kinh doanh Đa ngành nghề và Đa lĩnh vực Kinh doanh
Đa ngành nghề và Đa lĩnh vực Kinh doanh
VICO không chỉ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh duy nhất mà mở rộng hoạt động của mình đến nhiều ngành nghề khác nhau. Điều này giúp tạo ra sự đa dạng và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và mang lại cơ hội lớn.
16 năm kinh nghiệm 16 năm kinh nghiệm
16 năm kinh nghiệm
VICO không chỉ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh duy nhất mà mở rộng hoạt động của mình đến nhiều ngành nghề khác nhau. Điều này giúp tạo ra sự đa dạng và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và mang lại cơ hội lớn.

Hội đồng cổ đông

Tập đoàn công nghệ Vico

Sứ mệnh - Tầm Nhìn - Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH:

SỨ MỆNH:

Hỗ trợ 100% doanh nghiệp việt nam chuyển đổi số để hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.
TẦM NHÌN:

TẦM NHÌN:

Trở thành tập đoàn công nghệ tiên phong ứng dụng khcn và đổi mới sáng tạo trong kinh doanh.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Đoàn kết là chất keo gắn kết, tập hợp tất cả các nguồn lực về con người và vật chất.
Tập đoàn công nghệ Vico
0918585505
Thời gian tiếp nhận:
9:00~18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu