Tập đoàn công nghệ Vico

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Tầm nhìn

Giá trị cốt lõi

* Khách hàng là ông chủ duy nhất

Ở VICO, khách hàng là ông chủ duy nhất. Khách hàng có thể đuổi việc bất kỳ ai trong công ty, kể cả giám đốc bằng cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty khác. Vì vậy, đội ngũ nhân sự của VICO luôn hiểu và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình để làm hài lòng các Quý khách

* Sáng tạo

Không tạo giờ hài lòng, thỏa mân với kết quả đã đạt được. Cái tiến liên tục để phát triển, luôn học tập cái mới, không ngưng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ xuất sắc.

* Hành động ngay

Bắt tay vào làm ngay với sự tập trung, nỗ lực và kiên trì cao nhất để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất.

* Ứng dụng công nghệ

Luôn luôn nâng cấp, cập nhật các ứng dụng công nghệ ưu việt và tiên tiến nhất để dâm bảo sự tiện ích, quyền lợi cho người sử dụng.

* Con người

VICQ có đội ngũ quản lý và nhân viên tâm huyết, chuyên nghiệp, có trình độ chuy y môn cao, năng động, dám nghĩ dâm làm - dám chịu trách nhiệm, luôn phần đấu phát triển năng lực cá nhân để phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

0918585505
Thời gian tiếp nhận:
9:00~18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu