KIỂM TRA TÊN MIỀN CỦA BẠN

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

Tên miền Việt NamĐĂNG KÝ NĂM ĐÀU (đã bao gồm VAT)DUY TRÌ / NĂM (đã bao gồm VAT)CHUYÊN TÊN MIỀN VỀ VICOGROUP (đã bao gồm VAT)
.vn
670,000
460,000
460,000
.com.vn
570,000
360,000
360,000
.net.vn | .biz.vn
570,000
360,000
360,000
.ai.vn
570,000
360,000
360,000
.id.vn
82,000
72,000
72,000
.io.vn
52,000
42,000
42,000
.name.vn
52,000
42,000
42,000
.ORG.VN | .GOV.VN | .EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .INT.VN | .AC.VN | .HEALTH.VN | Tên miền địa giới hành chính
420,000
260,000
260,000

Tên miền Quốc tếPhí khởi tạo (đ)Phí đăng ký (đ)Phi duy trì (đ)Phí transfer (đ)
.comMiễn phí319,000319,000239,000
.netMiễn phí350,000350,000285,000
.orgMiễn phí349,000349,000307,000
.topMiễn phí249,000249,000219,000
.infoMiễn phí459,000459,000404,000
.websiteMiễn phí475,000475,000399,000
.icuMiễn phí181,000181,000159,000
.rodeoMiễn phí185,000185,000163,000
.companyMiễn phí199,000199,000175,000
.businessMiễn phí199,000199,000175,000
.onlineMiễn phí791,000791,000696,000
.in.netMiễn phí203,000203,000179,000
.workMiễn phí217,000217,000191,000
.linkMiễn phí226,000226,000199,000
.clickMiễn phí226,000226,000199,000
.usMiễn phí249,000249,000219,000
.picturesMiễn phí254,000254,000224,000
.casaMiễn phí268,000268,000236,000
.ccMiễn phí271,000271,000239,000
.xyzMiễn phí271,000271,000239,000
.com.coMiễn phí271,000271,000239,000
.net.coMiễn phí271,000271,000239,000
.nom.coMiễn phí271,000271,000239,000
.observerMiễn phí271,000271,000239,000
.realtyMiễn phí271,000271,000239,000
.com.seMiễn phí278,000278,000245,000
.futbolMiễn phí288,000288,000254,000
.rockMiễn phí288,000288,000254,000
.groupMiễn phí288,000288,000254,000
.monsterMiễn phí290,000290,000255,000
.clubMiễn phí303,000303,000267,000
.webcamMiễn phí316,000316,000278,000
.tradeMiễn phí316,000316,000278,000
.bidMiễn phí316,000316,000278,000
.asiaMiễn phí348,000348,000308,000
.partyMiễn phí316,000316,000278,000
.scienceMiễn phí316,000316,000278,000
.dateMiễn phí316,000316,000278,000
.faithMiễn phí316,000316,000278,000
.reviewMiễn phí316,000316,000278,000
.accountantMiễn phí316,000316,000278,000
.downloadMiễn phí316,000316,000278,000
.loanMiễn phí316,000316,000278,000
.racingMiễn phí316,000316,000278,000
.winMiễn phí316,000316,000278,000
.cricketMiễn phí316,000316,000278,000
.menMiễn phí316,000316,000278,000
.streamMiễn phí316,000316,000278,000
.mex.comMiễn phí316,000316,000278,000
.irishMiễn phí332,000332,000292,000
.placeMiễn phí339,000339,000298,000
.fansMiễn phí344,000344,000302,000
.telMiễn phí353,000353,000310,000
.bizMiễn phí371,000371,000327,000
.vipMiễn phí373,000373,000328,000
.betMiễn phí379,000379,000334,000
.petMiễn phí379,000379,000334,000
.promoMiễn phí379,000379,000334,000
.proMiễn phí383,000383,000337,000
.giftMiễn phí407,000407,000358,000
.gamesMiễn phí411,000411,000362,000
.nameMiễn phí441,000441,000362,000
.agencyMiễn phí443,000443,000390,000
.reportMiễn phí443,000443,000390,000
.supplyMiễn phí443,000443,000390,000
.suppliesMiễn phí443,000443,000390,000
.exposedMiễn phí443,000443,000390,000
.camMiễn phí443,000443,000390,000
.photographyMiễn phí443,000443,000390,000
.technologyMiễn phí443,000443,000390,000
.photosMiễn phí443,000443,000390,000
.equipmentMiễn phí443,000443,000390,000
.galleryMiễn phí443,000443,000390,000
.graphicsMiễn phí443,000443,000390,000
.lightingMiễn phí443,000443,000390,000
.directoryMiễn phí443,000443,000390,000
.todayMiễn phí443,000443,000390,000
.tipsMiễn phí443,000443,000390,000
.systemsMiễn phí443,000443,000390,000
.managementMiễn phí443,000443,000390,000
.centerMiễn phí443,000443,000390,000
.supportMiễn phí443,000443,000390,000
.emailMiễn phí443,000443,000390,000
.solutionsMiễn phí443,000443,000390,000
.educationMiễn phí443,000443,000390,000
.instituteMiễn phí443,000443,000390,000
.internationalMiễn phí443,000443,000390,000
schuleMiễn phí443,000443,000390,000
.gratisMiễn phí443,000443,000390,000
.cityMiễn phí443,000443,000390,000
.networkMiễn phí443,000443,000390,000
.footballMiễn phí443,000443,000390,000
.mobiMiễn phí444,000444,000391,000
.spaceMiễn phí475,000475,000418,000
.cloudMiễn phí475,000475,000418,000
.funMiễn phí475,000475,000418,000
.reviewsMiễn phí506,000506,000445,000
.videoMiễn phí506,000506,000445,000
.newsMiễn phí506,000506,000445,000
.liveMiễn phí506,000506,000445,000
.familyMiễn phí506,000506,000445,000
.studioMiễn phí506,000506,000445,000
.bestMiễn phí509,000509,000447,000
.appMiễn phí509,000509,000447,000
.wikiMiễn phí588,000588,000517,000
.coMiễn phí588,000588,000517,000
.siteMiễn phí655,000655,000577,000
.loveMiễn phí588,000588,000517,000
.photoMiễn phí610,000610,000537,000
.picsMiễn phí610,000610,000537,000
NGUYÊN LÝ
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org ...
  • Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
  • Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
  • Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
  • Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.
  • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
Quy định sử dụng tên miền Việt Nam

1. Nguyên tắc đăng ký tên miền .VN:

Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

* Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”.

* Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT về đăng ký tên miền “.vn” quy định như sau:

1. Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư và các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

c) Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;

d) Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường;

đ) Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;

e) Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

g) Đối với tên miền dưới “.name.vn” phải đảm bảo tên miền là tên hoặc đi kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh của cá nhân (tổng thể mang ý nghĩa tên riêng của cá nhân).

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

2. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền:

2.1. Khai báo thông tin tên miền

Chủ thể phải nộp Bản khai đăng ký tên miền theo quy định của VNNIC cho Nhà đăng ký. Trong bản khai, chủ thể phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tên miền theo qui định. Trong trường hợp nhà đăng ký chưa nhận được bản khai, tên miền sẽ bị tạm cắt quyền sử dụng cho tới khi chủ thể nộp đầy đủ bản khai hoàn chỉnh. 

Bổ sung bản khai gốc trong vòng 7 ngày. Trường hợp quá thời hạn quy định mà không nhận được hồ sơ đăng ký mới tên miền của chủ thể, nhà đăng ký sẽ thực hiện việc hủy yêu cầu đăng ký tên miền đó theo quy định mà không hoàn lại phí.

2.2. Thay đổi thông tin tên miền

Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký biết để cập nhật lên hệ thống, đảm bảo thông tin chính xác. Nhà đăng ký không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định này.

Quy trình thay đổi thông tin tên miền .VN

Quy trình thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

2.3. Quản lý và sử dụng tên miền đúng pháp luật:

Chủ thể đăng ký tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.4. Nộp phí đăng ký mới và duy trì tên miền:

Tên miền đăng ký mới phải được nộp đầy đủ lệ phí đăng ký (thu 01 lần duy nhất) và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm, khuyến khích nộp cho nhiều năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký.

Chủ thể đăng ký tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền và nộp phí duy trì trước 10 ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn. Phí duy trì tên miền có thể nộp một lần cho nhiều năm hoặc nộp cho từng năm.

Khi nộp phí duy trì, chủ thể đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về: 
- Tên của chủ thể đăng ký tên miền
- Nộp phí cho những tên miền nào, 
- Số năm duy trì cho mỗi tên miền

và tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của Nhà đăng ký P.A Việt Nam nêu tại Cach-thanh-toan 

P.A Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định thanh toán này.

3. Tranh chấp tên miền:

Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

4. Vòng đời tên miền .VN:

Vòng đời tên miền .VN

1. Nguyên tắc:

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt - (điểm 2.2,a) khoản 2 mục II theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (thay thế Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet). 

Tuân thủ mọi qui định của ICANN về việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế. Chủ thể tên miền tham khảo thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình do ICANN qui định trên website ICANN tại mục: Quyền và trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền quốc tế 

2. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền:

Chủ thể đăng ký tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

Chủ thể phải hoàn tất thủ tục bản khai đăng ký tên miền theo quy định của nhà đăng ký P.A Vietnam Ltd. Trong trường hợp nhà đăng ký chưa nhận được bản khai, tên miền sẽ bị tạm cắt quyền sử dụng cho tới khi chủ thể nộp đầy đủ bản khai hoàn chỉnh.

3. Thay đổi thông tin tên miền: Quy định tại điểm 7.2, khoản 7, mục II - Thông tư 09/2008/TT-BTTTT

 

Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản ngay cho P.A Việt Nam biết để đảm bảo thông tin chính xác. P.A Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này. 

4. Nộp phí đăng ký mới và duy trì:

 

Tên miền đăng ký mới phải được nộp đầy đủ lệ phí đăng ký (thu 01 lần duy nhất) và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm, khuyến khích nộp cho nhiều năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký. 

Chủ thể đăng ký tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền và nộp phí duy trì trước 10 ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn. Phí duy trì tên miền có thể nộp một lần cho nhiều năm hoặc nộp cho từng năm.

Khi nộp phí duy trì, chủ thể đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về: Tên của chủ thể đăng ký tên miền, nộp phí cho những tên miền nào, số năm duy trì cho mỗi tên miền và tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi nêu tại hướng dẫn thanh toán P.A Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định thanh toán này.

Khuyến cáo:
Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. 
Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. 
Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.

5. Tranh chấp tên miền:

Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế , chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN).

0918585505
Thời gian tiếp nhận:
9:00~18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu