Google page rank là gì ?

22/01/2011
(5/5) - 164 bình chọn.
PageRank™ là một thương hiệu của Google, được phát triển ở Đại học Stanford bởi Larry Page và Sergey Brin - 2 nhà đồng sáng lập Google Inc.

PageRank là chỉ số xếp hạng của một trang web theo cách nhìn của Google có giá trị thay đổi từ 0 đến 10 (0 là không quan trọng chút nào và 10 là rất, rất quan trọng).

Chỉ số PageRank của một website nào đó không chỉ phụ thuộc vào số liên kết ngược (BackLink) tới website đó, mà còn nó còn dựa vào mức độ quan trọng của các liên kết ngược đó. Nói một cách khác, chỉ số PageRank của một website nào đó là kết qủa bầu chọn của tất cả các trang web khác trên toàn thế giới WWW cho website đó về mức độ quan trọng của trang. Mỗi liên kết ngược là 1 phiếu bầu. Các phiếu bầu này có mức độ ảnh hưởng khác nhau, sự khác nhau đó phụ thuộc vào chất lượng (hay tính quan trọng) của mỗi trang đặt liên kết ngược. Website nào có chỉ số PageRank cao thì chứng tỏ đó là website chất lượngquan trọng (High-quality, Important).

Vì vậy, khi tìm kiếm, Google sẽ ưu tiên cho các site có PageRank cao. Tất nhiên khi tìm kiếm, không phải cứ website quan trọngGoogle đã kết hợp PageRank với công nghệ tìm kiếm văn bản phức tạp để tìm ra và sắp xếp những trang có nội dung liên quan. cao và nào cũng hiện ra ở trang đầu. Mà nó còn phụ thuộc vào việc bạn muốn kiếm cái gì. Chính vì điều đó mà

Google kiểm tra số lần mà từ khóa xuất hiện trên trang và xem xét tất cả các khía cạch khác ( Người ta thường gọi là yếu tố thứ ... n+1, vì Google từ lâu vẫn giấu kín thuật toán xếp hạng trang web của mình và tất cả những gì mọi người biết là một điểm khá chung chung: Nếu trang web của bạn càng được nhiều trang khác chỉ đến thì trang của bạn 'có lẽ' sẽ được xếp hạng cao hơn. ) về nội dung của trang ( và cả nội dungtìm kiếm tốt nhất cho người dùn của các trang liên kết tới nó) để xác định kết quả


Bài viết liên quan
0918585505
Thời gian tiếp nhận:
9:00~18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu