Chỉ dẫn của Google dành cho Webmaster

22/01/2011
(5/5) - 136 bình chọn.
Các chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp Google tìm, lập chỉ mục và xếp hạng site của bạn. Thậm chí nếu bạn không ứng dụng Google cũng mạnh mẽ đề nghị bạn quan tâm

Khi site của bạn đã sẵn sàng

 • Đăng tên site của bạn lên các site liên quan. Ví dụ *ttp://webcuaban.com
 • Đăng ký với Google tại google.com/addurl.html.
 • Đăng ký một sitemap tại Google Sitemaps (Beta). Google Sitemaps sử dụng file sitemap của bạn để tìm hiểu cấu trúc site của bạn và để tăng tốc độ khám phá các trang web của bạn.
 • Đảm bảo rằng tất cả các site mà bạn nhằm đến nhận thức rằng site của bạn đã online.
 • Đăng ký site của bạn đến các thư mục liên quan như Open Directory Project và Yahoo!, cũng như các site chuyên ngành khác.

Chỉ dẫn thiết kế và nội dung

 • Tạo site với cấu trúc và đường liên kết rõ ràng. Mọi trang nên có thể truy cập qua ít nhất một liên kết text tĩnh.
 • Cung cấp một trang site map (bản đồ site) đến người dùng với những đường liên kết trỏ đến những phần quan trọng của site. Nếu site map lớn hơn 100 đường liên kết, bạn nên chia site map thành nhiều trang.
 • Tạo stie giàu nội dung, hữu ích, và mô tả rõ ràng, chính xác nội dung.
 • Nghĩ về các từ khoá mà người dùng sẽ gõ vào để tìm trang web của bạn, và đảm bảo các từ đó có trong trang web.
 • Cố gắng sử dụng từ ngữ thay hình ảnh đối với các tên, nội dung hoặc đường liên kết quan trọng. Máy dò tìm của Google không thể nhận dạng nội dung chứa trong hình ảnh.
 • Đảm bảo rằng thuộc tính TITLE và ALT mô tả chính xác hình ảnh.
 • Kiểm tra và sửa chữa các liên kết hỏng và mã HTML.
 • Nếu bạn sử dụng các trang động (đó là, địa chỉ URL chứa đựng dấu "?"), bạn cần nhận thức rằng không phải mọi bộ dò tìm có thể khám phá những trang web động như đã làm được với trang web tĩnh. Trong trường hợp này bạn nên đặt tên các tham số ngắn và số lượng tham số nhỏ.
 • Tổng số lượng đường liên kết hợp lý trong mỗi trang (nhỏ hơn 100).

Chỉ dẫn công nghệ

 • Sử dụng trình duyệt chữ (text browser), như Lynx, để kiểm tra site của bạn, bởi hầu hết các bộ tìm kiếm nhìn thấy site của bạn giống như Lynx thấy. Nếu các chức năng đặc biệt khác như JavaScript, cookies, session IDs, frame, DHTML, hoặc Flash không thể nhìn thấy trong text browser, khi đó các máy tìm kiếm có thể găp rắc rối với site của bạn.
 • Cho phép máy tìm kiếm khám phá site của bạn mà không bắt buộc sử dụng session ID hoặc tham biến. Những công nghệ đó chỉ hữu dụng cho việc theo dõi hoạt động của người dùng, còn cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm thì hoàn toàn khác. Sử dụng các công nghệ đó có thể dẫn đến việc không được lập chỉ mục hoàn chỉnh site của bạn, khi mà các bộ dò tìm không thể lọc ra các địa chỉ URL nhìn khác nhau nhưng cùng trỏ đến một trang.
 • Đảm bảo rằng máy chủ web (web/hosting server) hỗ trợ tính năng If-Modified-Since HTTP. Tính năng này cho phép máy chủ web của bạn nói với Google liệu nội dung của bạn đã thay đổi chưa kể từ lần cuối dò tìm site của bạn. Hỗ trợ tính năng này giúp tiết kiệm băng thông và tránh gây quá tải máy chủ.
 • Sử dụng file robots.txt trên site của bạn. File này cho máy dò tìm biết thư mục nào được hoặc không được phép khám phá. Xem thêm thông tin về robots.txt tại http://www.robotstxt.org/wc/faq.html. Bạn có thể kiểm tra file robots.txt của bạn để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng nó một cách chính xác với công cụ phân tích robots.txt tại Google Sitemaps.
 • Đừng sử dụng "&id=" như là biến trong URL của bạn, Google không lưu các trang đó vào chỉ mục.

Chỉ dẫn chất lượng

Những chỉ dẫn chất lượng đề cập ở đây chỉ gồm dạng đối xử thông thường nhất, nhưng Google có thể có phản ứng chống lại những cài đặt không hợp lệ dù không được liệt kê ở đây (ví dụ, việc lừa dối người dùng đăng ký sai vào các website nổi tiếng).

Các chỉ dẫn cơ bản

 • Tạo trang web vì người dùng, không phải cho các search engines. Đừng làm thất vọng người dùng hoặc đưa ra nội dung nhằm đến các search engine thay vì hiển thị cho người dùng, điều này được gọi là "cloaking" (che đậy).
 • Tránh các thủ thuật nhằm cải thiện thứ hạng trên các search engine. Một bài kiểm tra hữu ích là hỏi, "Điều này giúp người dùng của mình không? Mình làm thứ này không nếu các search engine không tồn tại?"
 • Đừng tham gia vào các âm mưu liên kết được thiết kế để tăng thứ hạng site của bạn. Đặc biệt, tránh liên kết đến site spam hoặc site nội dung xấu, thứ hạng của bạn có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi những liên kết đó.
 • Không sử dụng các chương trình máy tính trái phép để đăng ký trang, kiểm tra thứ hạng trang...

Chỉ dẫn cụ thể

 • Tránh nội dung ẩn, liên kết ẩn.
 • Không cài đặt redirect ẩn hoặc giấu giếm.
 • Không cài đặt trang với những từ không liên quan.
 • Không tạo nhiều trang, tên miền, tên miền con với nội dung trùng lặp.
 • Nếu site bạn tham gia vào chương trình liên minh, đảm bảo rằng site của bạn tăng giá trị. Cung cấp nội dung độc nhất và có liên quan - người dùng có lý do hợp lý để thăm site của bạn.

Nếu một site không đạt các chỉ dẫn chất lượng, nó có thể bị loại khỏi chỉ mục. Nếu bạn nhận thấy site của bạn không đạt các chỉ dẫn trên, bạn có thể sửa lại và đăng ký lại với Google.

http://www.google.com/addurl.html


Bài viết liên quan
0918585505
Thời gian tiếp nhận:
9:00~18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu