Bảng giá tên miền

Tên miền Việt NamPhí khởi tạo (đ)Phi duy trì (đ)Phí transfer (đ)
.vn480.000350.000Miễn phí
.com.vn350.000350.000Miễn phí
.net.vn | .biz.vn350.000350.000Miễn phí
.name.vn30.00045.000Miễn phí
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | .ac.vn
Tên miền địa giới hành chính
220.000250.000Miễn phí
.vn (1 ký tự)350.00042.000.000Miễn phí
.vn (2 ký tự)350.00011.000.000Miễn phí
Tên miền Quốc tếPhí khởi tạo (đ)Phí đăng ký (đ)Phi duy trì (đ)Phí transfer (đ)
.comMiễn phí300.000300.000300.000
.netMiễn phí329.000329.000237.000
.orgMiễn phí339.000339.000271.000
.topMiễn phí260.000260.000208.000
.xyzMiễn phí249.000249.000199.000
.siteMiễn phí588.000588.000470.000
.websiteMiễn phí475.000475.000399.000
.linkMiễn phí226.000226.000181.000
.clickMiễn phí226.000226.000181.000
.spaceMiễn phí203.000203.000163.000
.onlineMiễn phí735.000735.000588.000
.techMiễn phí1.040.0001.040.000832.000
.hostMiễn phí1.921.0001.921.0001.537.000
.pressMiễn phí1.446.0001.446.0001.157.000
.storeMiễn phí1.175.0001.175.000940.000
.funMiễn phí452.000452.000362.000
.photoMiễn phí588.000588.000470.000
.picsMiễn phí588.000588.000470.000
.lolMiễn phí588.000588.000470.000
.helpMiễn phí588.000588.000470.000
.webcam | .trade | .bid | .party | .science | .date | .faith | .review
.accountant | .download | .loan | .racing | .win | .cricket | .men | .stream
Miễn phí407.000407.000325.000
.infoMiễn phí339.000339.000271.000
.giftMiễn phí407.000407.000325.000
.feedbackMiễn phí8.814.0008.814.0007.051.000
.coMiễn phí588.000588.000470.000
.workMiễn phí170.000170.000136.000
.com.coMiễn phí275.000275.000230.000
.ccMiễn phí260.000260.000208.000
.usMiễn phí270.000270.000216.000
.art | .observer | .realtyMiễn phí271.000271.000217.000
.co.uk | .euMiễn phí278.000278.000223.000
.clubMiễn phí280.000280.000224.000

0913339986