Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo (đ) Phi duy trì (đ) Phí transfer (đ)
.vn 480.000 350.000 Miễn phí
.com.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.net.vn | .biz.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.name.vn 30.000 45.000 Miễn phí
.edu.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.org.vn | .gov.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn
Tên miền địa giới hành chính | .ac.vn
200.000 200.000 Miễn phí
.vn (1 ký tự) 350.000 42.000.000 Miễn phí
.vn (2 ký tự) 350.000 11.000.000 Miễn phí
Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo (đ) Phí đăng ký (đ) Phi duy trì (đ) Phí transfer (đ)
.com Miễn phí 300.000 300.000 300.000
.net Miễn phí 329.000 329.000 237.000
.org Miễn phí 339.000 339.000 271.000
.top Miễn phí 260.000 260.000 208.000
.xyz Miễn phí 249.000 249.000 199.000
.site Miễn phí 588.000 588.000 470.000
.website Miễn phí 452.000 452.000 362.000
.link Miễn phí 226.000 226.000 181.000
.click Miễn phí 226.000 226.000 181.000
.space Miễn phí 203.000 203.000 163.000
.online Miễn phí 735.000 735.000 588.000
.tech Miễn phí 1.040.000 1.040.000 832.000
.host Miễn phí 1.921.000 1.921.000 1.537.000
.press Miễn phí 1.446.000 1.446.000 1.157.000
.store Miễn phí 1.175.000 1.175.000 940.000
.fun Miễn phí 452.000 452.000 362.000
.photo Miễn phí 588.000 588.000 470.000
.pics Miễn phí 588.000 588.000 470.000
.lol Miễn phí 588.000 588.000 470.000
.help Miễn phí 588.000 588.000 470.000
.webcam | .trade | .bid | .party | .science | .date | .faith | .review
.accountant | .download | .loan | .racing | .win | .cricket | .men | .stream
Miễn phí 407.000 407.000 325.000
.info Miễn phí 339.000 339.000 271.000
.gift Miễn phí 407.000 407.000 325.000
.feedback Miễn phí 8.814.000 8.814.000 7.051.000
.co Miễn phí 588.000 588.000 470.000
.work Miễn phí 170.000 170.000 136.000
.com.co Miễn phí 249.000 249.000 199.000
.cc Miễn phí 260.000 260.000 208.000
.us Miễn phí 270.000 270.000 216.000
.art | .observer | .realty Miễn phí 271.000 271.000 217.000
.co.uk | .eu Miễn phí 278.000 278.000 223.000
.club Miễn phí 280.000 280.000 224.000