Vicogroup

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

Tên miền Việt NamĐĂNG KÝ NĂM ĐÀU (đã bao gồm VAT)DUY TRÌ / NĂM (đã bao gồm VAT)CHUYÊN TÊN MIỀN VỀ VICOGROUP (đã bao gồm VAT)
.vn
770,000
460,000
460,000
.com.vn
670,000
360,000
360,000
.ORG.VN | .GOV.VN | .EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .INT.VN | .AC.VN | .HEALTH.VN | Tên miền địa giới hành chính
490,000
260,000
260,000
.net.vn | .biz.vn
670,000
360,000
360,000

Tên miền Quốc tếPhí khởi tạo (đ)Phí đăng ký (đ)Phi duy trì (đ)Phí transfer (đ)
.comMiễn phí319,000319,000239,000
.netMiễn phí339,000339,000276,000
.orgMiễn phí349,000349,000307,000
.topMiễn phí249,000249,000219,000
.websiteMiễn phí475,000475,000399,000
.infoMiễn phí459,000459,000404,000
.icuMiễn phí181,000181,000159,000
.rodeoMiễn phí185,000185,000163,000
.companyMiễn phí199,000199,000175,000
.businessMiễn phí199,000199,000175,000
.in.netMiễn phí203,000203,000179,000
.workMiễn phí217,000217,000191,000
.linkMiễn phí226,000226,000199,000
.clickMiễn phí226,000226,000199,000
.usMiễn phí249,000249,000219,000
.picturesMiễn phí254,000254,000224,000
.casaMiễn phí268,000268,000236,000
.ccMiễn phí271,000271,000239,000
.xyzMiễn phí271,000271,000239,000
.com.coMiễn phí271,000271,000239,000
.net.coMiễn phí271,000271,000239,000
.nom.coMiễn phí271,000271,000239,000
.observerMiễn phí271,000271,000239,000
.realtyMiễn phí271,000271,000239,000
.com.seMiễn phí278,000278,000245,000
.futbolMiễn phí288,000288,000254,000
.rockMiễn phí288,000288,000254,000
.groupMiễn phí288,000288,000254,000
.monsterMiễn phí290,000290,000255,000
.clubMiễn phí303,000303,000267,000
.webcamMiễn phí316,000316,000278,000
.tradeMiễn phí316,000316,000278,000
.bidMiễn phí316,000316,000278,000
.asiaMiễn phí316,000316,000278,000
.partyMiễn phí316,000316,000278,000
.scienceMiễn phí316,000316,000278,000
.dateMiễn phí316,000316,000278,000
.faithMiễn phí316,000316,000278,000
.reviewMiễn phí316,000316,000278,000
.accountantMiễn phí316,000316,000278,000
.downloadMiễn phí316,000316,000278,000
.loanMiễn phí316,000316,000278,000
.racingMiễn phí316,000316,000278,000
.winMiễn phí316,000316,000278,000
.cricketMiễn phí316,000316,000278,000
.menMiễn phí316,000316,000278,000
.streamMiễn phí316,000316,000278,000
.mex.comMiễn phí316,000316,000278,000
.irishMiễn phí332,000332,000292,000
.placeMiễn phí339,000339,000298,000
.fansMiễn phí344,000344,000302,000
.telMiễn phí353,000353,000310,000
.bizMiễn phí371,000371,000327,000
.vipMiễn phí373,000373,000328,000
.betMiễn phí379,000379,000334,000
.petMiễn phí379,000379,000334,000
.promoMiễn phí379,000379,000334,000
.proMiễn phí383,000383,000337,000
.giftMiễn phí407,000407,000358,000
.gamesMiễn phí411,000411,000362,000
.nameMiễn phí441,000441,000362,000
.agencyMiễn phí443,000443,000390,000
.reportMiễn phí443,000443,000390,000
.supplyMiễn phí443,000443,000390,000
.suppliesMiễn phí443,000443,000390,000
.exposedMiễn phí443,000443,000390,000
.camMiễn phí443,000443,000390,000
.photographyMiễn phí443,000443,000390,000
.technologyMiễn phí443,000443,000390,000
.photosMiễn phí443,000443,000390,000
.equipmentMiễn phí443,000443,000390,000
.galleryMiễn phí443,000443,000390,000
.graphicsMiễn phí443,000443,000390,000
.lightingMiễn phí443,000443,000390,000
.directoryMiễn phí443,000443,000390,000
.todayMiễn phí443,000443,000390,000
.tipsMiễn phí443,000443,000390,000
.systemsMiễn phí443,000443,000390,000
.managementMiễn phí443,000443,000390,000
.centerMiễn phí443,000443,000390,000
.supportMiễn phí443,000443,000390,000
.emailMiễn phí443,000443,000390,000
.solutionsMiễn phí443,000443,000390,000
.educationMiễn phí443,000443,000390,000
.instituteMiễn phí443,000443,000390,000
.internationalMiễn phí443,000443,000390,000
schuleMiễn phí443,000443,000390,000
.gratisMiễn phí443,000443,000390,000
.cityMiễn phí443,000443,000390,000
.networkMiễn phí443,000443,000390,000
.footballMiễn phí443,000443,000390,000
.mobiMiễn phí444,000444,000391,000
.spaceMiễn phí475,000475,000418,000
.cloudMiễn phí475,000475,000418,000
.funMiễn phí475,000475,000418,000
.reviewsMiễn phí506,000506,000445,000
.videoMiễn phí506,000506,000445,000
.newsMiễn phí506,000506,000445,000
.liveMiễn phí506,000506,000445,000
.familyMiễn phí506,000506,000445,000
.studioMiễn phí506,000506,000445,000
.bestMiễn phí509,000509,000447,000
.appMiễn phí509,000509,000447,000
.wikiMiễn phí588,000588,000517,000
.coMiễn phí588,000588,000517,000
.siteMiễn phí655,000655,000577,000
.loveMiễn phí588,000588,000517,000
.photoMiễn phí610,000610,000537,000
.picsMiễn phí610,000610,000537,000
.onlineMiễn phí791,000791,000696,000
Chat Zalo với Vicogroup