Vicogroup
Khắc phục lỗi trùng lặp nội dung với thẻ Canonical
Thời gian gần đây rất nhiều SEOER trên thế giới thảo luận sôi nổi về thẻ rel="canonical" đặt trong code, thẻ rel="canonical" ngược lại với thẻ rel="nofollow" nhưng đều được sử dụng để khắc phục lỗi trùng lặp nội dung trong SEO, và 3 cỗ máy tìm kiếm như Google, Yahoo, MSN...đều chấp nhận và hỗ trợ thẻ rel="canonical"

Trong các website thương mại điện tử thì rất hay bị trùng lặp nội dung ở các đường dẫn trong website, Google rất khó chịu về việc này vì cùng 1 nội dung nhưng có 2 đường dẫn khác nhau. chính vì vậy Google cập nhật thuật toán thẻ rel="canonical" vào trong bot. Thẻ này là ngược lại với thẻ rel="nofollow" là thẻ chuyên chặn các thất thoát về link spam trên các Blog hay diễn đàn. Thẻ rel="canonical" dùng cho URL chủ và bỏ qua 1 URL khác có cùng nội dung để google biết phân loại và loại bớt 1 URL không cần thiết đi. Việc này giúp cho bọ Google hiểu site bạn một cách minh bạch và mạch lạc hơn.

Tham khảo bài viết nói về việc trùng lặp nội dung:

Tránh lỗi trùng lặp nội dung cho website - duplicate content

Tóm tắt lại là:

  • Khi tags được sử dụng và chuyển đến bản gốc của mã nguồn
  • Khi website của bạn chưa được tối ưu hóa cấu hình đúng trên server cấp cơ sở (tức là sự không đống bộ giưa http:// và http://www. hoặc tồn tại nhiều trang chủ dạng domain/ và domain/index.php...)
  • Khi các url chưa các mã số theo dõi, track code, id...
  • Khi có nhiều biến thể của 1 trang, có thể là thiếu nội dung (vì vậy mặc định chuyển hướng và khía cạnh nội dung được xem như tương tự) hoặc chứa 1 khả năng chính xác cao với một số từ và cụm từ.

Và chức năng chính của thẻ rel="canonical" ở đây chính là phân biệt url chủ, như vậy các trang không phải đấu tranh với các bản sao của mình, nhờ đó Search Engine có thể dễ dàng loại bỏ việc đánh chỉ mục các trang trùng lặp.

Cách sử dụng thẻ rel="canonical"

Như ở trên mình đã nói thẻ rel="canonical" hoàn toàn tương tự như rel="nofollow", việc sử dụng cũng khá đơn giản.

 

Ví dụ: ở đây bạn có 2 url cùng 1 nội dung là

http://www.website.com/product.php?item=landing-page1

http://www.website.com/product.php?item=landing-page1&trackingid=2742&sessionid=9361

Do vậy việc sử dụng chỉ cần phần biệt url chủ và thêm vào thẻ canonical vào trước hoặc sau url như thế này :

link rel="canonical" href="http://www.website.com/product.php?item=landing-page1″

Như vậy các seach engine sẽ nhận

http://www.website.com/product.php?item=landing-page1

làm url chủ, và sẻ không đánh chỉ mục đối với

http://www.website.com/product.php?item=landing-page1&trackingid=2742&sessionid=9361