Hoạt động

VICO Group khởi động dự án chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện
07/07/2023

VICO Group khởi động dự án chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Ngày 07/07/2023 Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông VICO NEXT được thành lập, trực thuộc sự quản lý và điều hành của Tập đoàn công nghệ VICO (VICO Group) chính thức khởi động dự án chuyển đổi số toàn diện thông qua giải pháp NFC Card, NFC Shop, NFC Connection. Đây sẽ là một giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho những người đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống.
Chat Zalo với Vicogroup